שנים רבות עסקתי בחקר נטייה מינית מהפן הקבלי.

מאחר וראיתי כי הצד המלומד, בהם גנטיקאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים
ועוד לא השכילו לגבש דעה בעניין ויש ביניהם הטוענים כי נטייה מינית זו מחלה.

אחרים טוענים כי נטייה מינית עוברת בגנים של האדם.

ככל שהדעות חלוקות כך רבות השאלות.

התורה בעצם אוסרת על משכב זכר כאדם דתי המאמין בתורת משה נכנסתי לעומקו של איסור זה כדי לפענח את הסוד.

הבה נבחן את הדברים.

אם נטען כי נטייה מינית עוברת בגנים של האדם, מה יאמר לבורא עולם אדם בעל נטייה מינית
ועל אחת כמה זה המשתדל לשמור תורה ומצוות?

יתכן כי יאמר לו, כך בראת אותי ולכן אין לך לדון אותי, הרי אם זה נמצא בגנים הדבר אינו בשליטתי.

או יתכן ויאמר לבורא עולם כי נטייה מינית מוגדרת ע"י אנשים מסויימים כמחלה ועדיין לא נמצאה לה תרופה.

מעניין מה ישיב בורא עולם לדברים אלה?

אני הצעיר בדעת, לאחר שלמדתי את הנושא בספרים הקדושים ודרשתי על כך רבות ואף שוחחתי עם רבים בעלי נטייה מינית,
שאלתי את בורא עולם אין ספור שאלות בנוגע לאותם אנשים בעלי נטייה מינית, הגעתי לתשובה שיאמר בורא עולם לאדם זה.

הראה נא לי פסוק אחד בתורה כולה המגדיר את הנטייה המינית כמחלה או דבר העובר בגנים.

אם זהו "גן" העובר מאדם לאדם בני אותה משפחה, מדוע משפחה בעלת עשר נפשות, אותו "גן"
עובר בדרך כלל אל אחד מהם?

מדוע אותו "גן" נתפש באדם אחד ויתר הגנים האחרים עוברים לבני המשפחה וגם אליו?

האם ישנו מלומד כלשהו היכול להצביע על "גן" מסויים ולומר זהו ה"גן" הגורם לנטייה מינית או אלה
מבין המלומדים שטוענים כי נטייה מינית זהו "גן" פשוט לא נוח להם מסיבה כלשהי ומתוך השערה בלבד
הם טוענים כי זהו "גן"? ועוד שאלות רבות.

המסקנה שהגעתי אליה פתחה בפני צוהר לחקור את הנושא לעומקו בפן הקבלי.

לאחר שפענחתי סודות עמוקים ביותר בניתי שיטות טיפול שונות לאותם אלה בעלי נטייה מינית המעוניינים לשנות זאת.
(ראה סיפור אמיתי בספר 97 ימים). מאחר ואני מקבל פניות רבות החלטתי להקים את האתר,
בו יוכלו אותם אנשים להחליף דעות, לשחרר מצוקות, לשתף אחרים בהתקדמות טיפול ועוד.

אלה שבאמת רוצים לשנות ולהכנס למסגרת טיפול ולשוב, יכולים ליצור קשר ואנו נעשה כמיטב יכולתנו.

Scroll to Top
דילוג לתוכן