סוגי חלומות

מתוך הקורס שינה וחלום והפעם על סוגי חלומות:
אמרו חז"ל: בחלום אי – אפשר שלא יבואו דברים בטלים"
כדי לפרש חלום צריך להבין שהחלומות נחלקים לשלושה סוגים:
חלום- חלום טבעי (סרק/שווא). חלום במדרגה הנמוכה ביותר.
חזיון- חלום אמת, המצוי במדרגה גבוהה יותר
מראה- חלום נבואי הצופה את העתיד. חלום במדרגה הגבוהה ביותר, מיוחס לנביאים.

חלום טבעי – כשהאדם אוכל מאכלים עתירי שומן או מאכלים מבושלים ושותה משקאות משכרים, גורמים כל אלו לכבד "לעבוד" קשה יותר עד אשר הוא מתחמם ומעלה אדים אל המוח. חום זה, טבעי או זר, מביא על האדם בלבול והזיות ועל כך נאמר: "חלומות שווא ידברו" (זכריה, י', ב') חלומות כדוגמת אלו הם חלומות סרק, אינם מעלין או מורידין ואין בהם אמת. חלום ישיר- חלום אמת – הוא דרגת נבואה הבאה אל האדם שלא מיוזמתו, אלא על- פי קביעה במערכת עליונה או מהרהורי ליבו. כעת נסביר כיצד ניתן להבחין בין האמת ובין הסרק בחלום. חלום אמת בא אל אדם שהוא בבחינת צדיק או בבחינת רשע. הוא נגלה אל אדם צדיק שאינו נביא, ומראה לו גם מאותם דברים שעליהם חשב במהלך היום. על זה נאמר: "אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו" (תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף נ"ה, ב' ר' שמואל) אדם שהנו בעל מידות טובות, אם מבשרים לו בשורה טובה, הרי שהוא מודה על כך ויודע מה לעשות או איך לפעול להגשמתו. אם מראים לו דבר רע, הרי זה כדי שיתקן את מעשיו או ישפיע על מעשיהם של אחרים. חלום נבואי- בחלום מסוג זה אין סרק או תפל, כל תוכנו נבואי. חלום כזה הוא מלא בהתפעלות כה גדולה, עד שהאדם מכיר כי זהו חלום נבואי ודרגתו גבוהה. הרמב"ם כתב: "חלום הנבואה יודיע לאדם שהוא נבואה."
Scroll to Top
דילוג לתוכן