מזוזות

קביעת מזוזה במשקוף הינה מצווה מהתורה שנאמר: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"

למזוזה יש חשיבות רוחנית עליונה בשמירה על הבית מפני פגעים שונים, רואים זאת כאשר המזוזות נבדקות
במכון מתאים או אצל אדם מקובל הבקי ברזי הסודות.
בבדיקת המזוזות וכשרותם קיימות הלכות רבות אשר מהוות קביעה למקור בעיות שונות השורות באותו בית.
מזוזות מקבילות לאותיות זז- מוות.
בקביעת המזוזה על המשקוף הימני יש חשיבות גדולה שלא לשים את קלף המזוזה הפוף אלא שם  שד"י
כלפי חוץ והכתב לא יהיה הפוך.
יש המהדרים באיכות בית המזוזה והקלף ונכון לעשות כך משום הידור מצווה.
בעת צביעת משקופים בבית צריך לנקוט בזהירות רבה שלא יטפטף צבע על המזוזה משום שבצבע קיים
חומר כימי אשר גורם לקלף ולעטיפה לקלקול ועל ידי כך קלף המזוזה נפסל.

רכישת מזוזה

רצוי לרכוש מזוזה במקום מוכר וידוע.
מומלץ מאוד לצלם את המזוזה בטרם שיעטפו אותה בניילון ולהעבירה לבדיקה אצל אדם בקי ומנוסה.

העברת מזוזה מבית לבית

בכל מקרה יש לקבוע מזוזות אחרות פשוטות בבית שהינכם עוזבים.
לא רצוי להעביר מזוזות מבית לבית אלא אם כן המזוזות הן שלכם, רכשתם אותן בכספיכם.
מקרים שבהם קיים רגש מיוחד לאותן המזוזות קיימות אשר נתקבלו מאדם מוכר, אבא, סבא וכדומה ורצונכם
לקחת עמכם את המזוזות, מותר לעשות זאת ובפרט שתקבעו מזוזות אחרות במקומן.

שמירת מזוזות

בית שקבעו בו מזוזות חדשות אין להשאיר את המזוזות הישנות בבית אלא לדאוג לגנוז אותן בהקדם.
(בבתי כנסת רבים נמצאת מכולה לגניזה)

בכל שאלה וייעוץ בנושא ניתן לפנות לאיש הקבלה. 

Scroll to Top
קמע קלף יצחק אטיאס

לייעוץ מיידי השאירו פרטים

דילוג לתוכן