מלאכים בימי השבוע

שמות המלאכים והניקודים לפי ימי השבוע

יום                        ר"ת של שמותיהם ס, ש,ח,ח, ש, ש, צ, ק, פ,

א  סגול  בריאה                          ס מ ט ו ר י-ה    י-ה-ו-ה
אוריא-ל                          ג ז ר י א- ל

מיכא-ל נוריא-ל גבריא-ל              ל מ ו א- ל         א ב ג
רפא-ל                           ע נ א – ל          י ת צ

ב  שוא יצירה                            ש מ ע י א- ל     י-ה-ו-ה
ב ר כ י א- ל      ק ר ע

א ה נ י א- ל     ש ט ן

ג  חולם עשיה                          ח נ י א- ל         י-ה-ו-ה
                 ל ה ד י א- ל     נ ג ד
                 מ ח נ י א- ל     י כ ש

ד  חיריק  עשיה                       ח ז ק י א- ל       י-ה-ו-ה
                ר ה ט י א- ל     ב ט ר
ק ד ש י א- ל     צ ת ג

ה  שורוק יצירה                       ש מ ו ע א- ל     י-ה-ו-ה
ר ע מ י א- ל     ה ק ב
                 ק נ י א- ל         ט נ ע

ו  קובוץ  בריאה                       ש מ ש י א- ל  יו-הו-וו-הו
רו פו או- לו (כך-רו פו)   י ג ל
                 ק ד ש י א- ל       פ ז ק

ו ליל שוא סגול                         צ ו ר י א- ל  י-ה-ו-ה  י-ה-ו-ה
                  ר ז י א- ל       ש ק ו צ י ת

ז בוקר קמץ שוא                       ק ד מ י א- ל
מ ל כ י א- ל     י-ה-ו-ה-
                 צ ו ר י א- ל

ז מנחה פתח                             פ ד א- ל
ת ל מ י א-ל       י-ה-ו-ה-
ח ס ד י א-ל

Scroll to Top
דילוג לתוכן