סוד הקמע

רבים יודעים לספר על מקרים שונים בהם חשו שהקמע שנשאו עימם ממש עזר והציל אותם.

בתרבויות שונות מופיע הקמע כסמל אנרגטי המגן מפני כוחות שליליים.
בתרבות היהודית נוהגים לכתוב בקמע צפנים שונים וכן שמות מלאכים המהווים למחזיק בו שמירה,
הגנה, ברכה לפרנסה, ריפוי והצלחה.

חשוב להדגיש, שקיים הבדל עצום בין קמע הנכתב במיוחד עבורך על- ידי אדם מנוסה ומוכר בתחום הקבלה,
ובין קמע הנכתב בכל עת ונמכר לכל דכפין.

ראוי לציין כי קמע הנעשה במכונת הטבעה כפי אלה הנמכרים היום לכל דכפין אין בו ממש והוא חסר תועלת!

בקמע הנכתב אך ורק עבורך, קיימות סגולות גדולות וידועות, משום שהכוונות והתפילות תוך הטהרות והתקדשות,
השבעת המלאך הממונה, צירופים ושמות קודש נוספים בזמן הכנת הקמע משלימים את התבנית הרוחנית העליונה.

רבים נוהגים לספר שאינם עוזבים את ביתם בלי לשאת עמם את הקמע.

לרפואה ובריאות טובה. לבית, שמירה והגנה. לעסק, שפע והצלחה. לתינוק, שמירה והגנה

סגולה לפרנסה. סגולה לפריון. לחיל, חיילת, שמירה והגנה לאיזון נפשי

לשמירה, הגנה והצלחה ליועצים ומטפלים רוחניים. סגולה לזיווג מהיר. סגולה הצלחה בזיווג

Scroll to Top
קמע קלף יצחק אטיאס

לייעוץ מיידי השאירו פרטים

דילוג לתוכן