סגולות לפרנסה

לומר כל בוקר

"וייתן לי ה'  מטל השמים ומשמני הארץ.

יפתח ה' לי את אוצרו הטוב את השמים.

לדוד מזמור לה הארץ ומלואה, פרק כד' בתהלים.

מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך".

בעלות השחר

כאשר אדם נעור משנתו, יטול ידיים לסירוגין, 3  בכל יד, יתחיל קודם משמאל לימין.

לשטוף את הפנים כאשר התנועה מהמצח כלפי מטה, כדי להוריד רוח טומאה.

סגולה גדולה לפרנסה לאכול פת שחרית ולברך ברכת המזון.

אם שכחת משהו בבית, רצוי לא לחזור. אך אם אין אפשרות אחרת, אמור שיר

למעלות ( תהלים קכא') ואחר כך חזור.

לאחר הנחת תפילין, בסיום תפילת שחרית, אמור את הפסוק

"מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך"  (10 פעמים.)

ושם האישה  "בת אשר ש'רח"  (3 פעמים.)

תפילה בזמן הגבהת ספר תורה בבית כנסת

להביט בספר תורה ולומר בכוונה שלימה:

יהי רצון מלפניך יהו-ה (יאהדונהי) אלהינו ואלהי אבותינו, שתעשה למען רחמיך, בזכות התורה הקדושה ולמען זכות אבותינו הטהורים והקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה אהרן יוסף ודוד המלך עליהם השלום, תפתח ותגביה את מזלי לטובה. בטל מעלי כל עיכוב מחסום כישוף מכשול

וגזירות קשות. כפי שמוגבה ספר תורה קדוש זה כך יוגבה מזלי.

אמן כן יהי רצון נצח סלה ועד. (לומר את צרכיך) מספר, ואני תפילתי ליצחק אטיאס.

סגולות למוצאי שבת

קודם שישתה מיין ההבדלה, יביט בכוס ויכוון בשם: "אגף- נגף- שגף"

ויאמר ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי, וישתה מן היין.

יאמר בלחש 70 פעמים אליהו.

יכוון בליבו 10 פעמים אגלא (אתה גיבור לעולם אדני)

יאמר 7 פעמים  אליהו הנביא זכור לטוב.

יאמר פרק כד' בתהלים, "לדוד מזמור".

יכוון בשם "מ-פ-ר-ש-י" היוצא מפסוק.

"והיו מלאכים אמניך ושרותיהם מניקותיך אפים ארץ ישתחוו לך

עפר ורגליך ילחכו וידעת כי אני ה' אשר לא יבושו קווי".

קמע

בתרבויות שונות מופיע הקמע כסמל אנרגטי המגן מפני כוחות שליליים. בתרבות היהודית נוהגים לכתוב בקמע צפנים שונים וכן שמות מלאכים המהווים שמירה, הגנה, ברכה לפרנסה, ריפוי והצלחה למחזיק בו.

חשוב להדגיש, שקיים הבדל עצום בין קמע הנכתב במיוחד עבורך על-ידי אדם מנוסה ומוכר בתחום הקבלה, ובין קמע הנכתב בכל עת ונמכר לכל דכפין.

ראוי לציין כי קמע הנעשה במכונת הטבעה כפי אלה שנמכרים היום לכל דכפין אין בו ממש והוא חסר תועלת!

לקמע הנכתב אך ורק עבורך, למענך, קיימות סגולות גדולות וידועות, משום שהכוונות והתפילות תוך הטהרות והתקדשות, השבעת המלאך הממונה, צירופים ושמות קודש נוספים, משלימים את התבנית הרוחנית העליונה בזמן כתיבת הקמע עבורך.  רבים נוהגים לספר שאינם עוזבים את ביתם בלי לשאתו עמם. כתיבת קמע מתבצעת בזמנים מסוימים בהתאם לשעה וליום המותרים והרצויים.

Scroll to Top
דילוג לתוכן