חוברת תיקון לפני משפט, דיון גירושין, מתן עדות

כאשר אדם נמצא באחד ממצבים אלה ודאי חש בלחץ נפשי ומוטרד מהבאות.

חוברת זו נוצרה כדי לתת מענה במצבים אלה שהאדם שרוי בהם וכדי להמתיק את הדינים מעליו.

99 

Scroll to Top
דילוג לתוכן