מסלול חייך בתהלים

מסלול חייך בתהלים:

בספר התהלים נמצא מסלול חייך באופן מדויק ומפליא, בהווה, עבר והעתיד, כאשר תוכל לבחון עד כמה הדברים מדויקים (ניתן להיעזר בספר גורלך בתהלים).

הפענוח:

שנים רבות החוקר ואיש הקבלה עובד על שיטה עתיקת יומין אשר ירש מאביו זצ"ל עד שהעצים והגיע לאבחון המדויק ביותר.

על פי פרטיך

ניתן להצביע על פרק בתהלים המדבר על חייך בתקופה האחרונה ועל הפסוק מתוך הפרק המדבר על מצבך ממש כעת.
מספר פסוקים קודמים אותם אציין לך מצביעים על עברך ומספר פסוקים מצביעים על עתידך.
זכור! פענוח זה יחודי ובלעדי ואינו בדיקה אקראית.

מהפרק והפסוק שיועברו אליך יהיה ניתן לבצע כך.

א. מבט לעבר:

לבדוק מהם הפסוקים המצביעים על עברך ולראות כמה מדויק הוא האבחון והאם אכן קרו הדברים.

ב. מבט להווה:

לבדוק מהו הפסוק המצביע על ההווה שלך ולראות האם הוא מדבר במדויק על מצבך הנוכחי.

ג. מבט לעתיד:

מהפסוק הנוכחי ואילך יועברו אליך מספר הפסוקים המצביעים על השנה הבאה שלך מהיום.

על ידי כך ניתן לדעת מה צופן לך עתידך.

מכאן ניתן לדעת האם לעשות שינוי ועבודה עצמית, לשנות את מעשיך ותכנון להטיב עם חייו.

סדר הפעולה:

נא להעביר אלינו את הפרטים הבאים באימייל: 131313t@gmail.com

שם פרטי מקורי בלבד……………

תאריך לידה שלך………………..

שם האם……………………

תשלום בס"ך 100 ₪.

אימיי"ל למשלוח תשובה……………….

לאחר שתעביר את פרטיך ואת התשלום, נעביר אליך:

א.  את הפרק והפסוק שלך המצביעים על חייך כעת עם פירוש מהספר.
ב. מספר הפסוקים המצביעים על השנה הבאה שלך.
ניתן לקבל יעוץ רחב יותר בתשלום לגבי הפרק והפסוק.
זכור! אמירת פרק תהלים זה ממתיקה דינים ופותחת שערים.

כל הישועות, בהצלחה.

 100

Scroll to Top
דילוג לתוכן