ספר גורל הנשמה

חקירה עמוקה ומרתקת בה מצאתי כי קיימת תכנית חיים כתובה בתורה לכל
אדם, כפי שקיימת תכנית לבריאה כולה.
התעמקתי בנושא וגיליתי מהם הפסוקים המשקפים את חייו של כל אדם בזמן
אמת ומצביעים על גורל נשמתו.
כל נשמה שירדה לעולם עליה לעבור מסלול מסוים בו היא חווה אירועים שונים
על מנת לתקן את עצמה, לעזור לאחרים לעבור תיקון. על ידי כך להגיע הכי
קרוב לגמר תיקון הנשמה.
כאשר אדם יודע מהו גורל הנשמה, מהם האירועים שעליו לעבור, יכול בהחלט
להכין את עצמו לכך וליצור שינויים בהתאם לכל אירוע.
מידע זה יועיל מאוד ללומד והמעיין כדי לדעת מהו גורל הנשמה.
לפיכך על פי הכתוב לעיל כל אדם יבין שנשמתו הייתה עדה ושותפה במתן תורה. לעתים הנשמה עוברת מספר גלגולים מצומצם ולעיתים מספר רב כאשר
בכל גלגול הנשמה סופגת אירועים שונים שבעקבותיהם תשוב לגלגול נוסף, אף
על פי שסביר להניח כי תיקנה דברים אחרים. יובן כי אין ספק שהאדם היה רוצה לדעת מהו גורל הנשמה.
פענוח ואבחון זה מבוסס על פי סודות תורת הקבלה הקדומה העוברת מאב לבן.
כולי תפילה שתמצאו את גורל הנשמה וספר זה יועיל לכם מאוד.
איש סודות הקבלה יצחק אטיאס נ"י.

 990

המוצר אזל-המוצר בשדרוג

Scroll to Top
דילוג לתוכן