ספר סודות הפנים כרך א'

ספר – חכמת הפנים.

מחקר קבלי מעמיק על מבנה האיברים והסימנים הרבים בפני האדם מעידים על אופי ותכונות.
כאשר הקווים, האותיות, הסימנים, הניקודים והטעמים הנראים בפני האדם מעידים על גורלו ומצבו הנפשי.
בפני האדם קיימים סימנים שונים הנראים כנקוות, חריצים בעור, טעמי מקרא וניקוד כאשר כל סימן כזה מורה על מקרה שהאדם חווה והדבר נחרט במצחו.
על ידי ידיעת משמעות הסימנים, האדם יכול בנקל ללמוד על פניו של האדם עליו הוא מתבונן ולבחון האם תוכו כברו.
כמו כן, קיימים סימנים וקוים המורים על יצרים ותכונות אישיות של האדם ועל ידי כך ניתן לכוון את האדם לעיסוק הנכון.
פני האדם עם הקווים והסימנים השונים החרוטים בו, נראים כאנציקלופדיה אישית.

 260

Scroll to Top
דילוג לתוכן