ספר סודות הפנים כרך ב'

ספר זה הנו יחיד מסוגו משום העובדה שהספר דן בסודות הפנים בהרחבה ומציג מספר שיטות מגוונות לאבחון פני האדם ונכנס לעומקים של תווי קווי וסימני פני האדם בכל נקודה אפשרית שבסודות הפנים.

הספר מחולק לשיעורי לימוד בהם יכול הלומד והמעיין להתקדם בקצב שהוא קובע לעצמו ומשיעור לשיעור יעצים את הידע הרב מתוך הספר. כך יבצע תרגולים עד שיהפוך למומחה בקריאת תווי קווי וסימני פני האדם.
הספר עוסק בשתי הבחנות.

הבחנה ראשונה

– סודות הפנים בעידן המודרני.

הבחנה שניה

– סודות הפנים על פי תורת הקבלה בעידן הישן והקדום.

420 

Scroll to Top
דילוג לתוכן