ספר פסיכו תהלים

ספר- פסיכו-תהלים.

התהלים מצביע על מצבים נפשיים שונים, בהם נמצא הפרט או הכלל במהלך חייו.

בפרקים רבים ניכר כי המשורר מביע במזמור, את רגשותיו ותחושותיו בעת כתיבתו.

משום כך, ניתן למצוא בתהלים מצבים רבים המשויכים לעולם הפסיכולוגיה של ימינו ואשר עוסקים בנושאים הנוגעים לכולנו כחברה אנושית.

הספר פסיכו-תהלים נכתב מתוך לימוד מעמיק בספרים עתיקים וחדשים המפרשים את התהלים.

העליתי זאת על הכתב כדי שיקנה ללומד והמעיין הבנה וידע בתהלים בתוך כל התחינות והבקשות על הפרט והן על הכלל.

290 

Scroll to Top
דילוג לתוכן