ספר צופן התהלים

ספר התהלים ובו -150 מזמורים המשקפים את חייו של האדם. לכל אדם נמצא מסלול חיים הכתוב בתהלים.

רכיב ראשון- מהו הפרק המשקף את חייו של האדם בזמן הנוכחי.

רכיב שני– מהו הפסוק מתוך הפרק המצביע על חייו של האדם ממש כעת.

רכיב שלישי– מהי המילה מתוך הפסוק המצביעה על מצבו הנפשי והאחר של האדם ממש ברגע הבדיקה והאבחון.

רכיב רביעי- מהם הפסוקים המצביעים על השנה או השנים הקודמות בכל זמן שנבחר בחייו של האדם.

רכיב חמישי– מהם הפסוקים המצביעים על השנה הבאה או שנים אחריה בחייו של האדם.

מהר מאוד לומדים ליישם את השיטות ובהמשך הדרך לרכוש מקצוע בעל ערך העוזר לאנשים, גורם לסיפוק רב ומפרנס.

1,300 

Scroll to Top
דילוג לתוכן